עתליה קרתי שוקרון

עתליה קרתי שוקרון - זיכרון יעקב

DO

זיכרון יעקב
הרימון 16

054-6489086
פקס:
זימון תורים:

atalia.karty@gmail.com

מטפלת בקליניקה פרטית בזכרון, ימים א', ה' אחה"צ וימי ג' בבוקר. נשים ילדים ותינוקות.