איאן רייט

איאן רייט - ירושלים

BSc.OST., D.O. UK

ירושלים

02-5711969
פקס:
זימון תורים:

ianosteo@gmail.com

www.wrightosteopath.com

מקבל באזורים ירושלים, תל-אביב, אילת.
Clinics in Jerusalem, Tel Aviv and Eilat