דני שמואל

דני שמואל - תל אביב

D.O.

תל אביב
ביאליק 5

052-4209911
פקס:
זימון תורים:

dsh972@gmail.com

www.bialikclinic.co.il