עמי שמיר

עמי שמיר - כפר יהושע

DO

כפר יהושע
משק 23

תל אביב
בן סרוק 14

050-2274474
פקס:
זימון תורים:

amishamir.office@gmail.com

מקבל בימים א'-ד', ו' בכפר יהושע וביום ה' בתל אביב