שמעון גדג׳

שמעון גדג' - תל אביב

D.O

תל אביב
ויצמן 105

נתניה
גיבורי ישראל 5א

054-7263796
פקס:
זימון תורים:

shimonguedj@gmail.com