אודות האיגוד

רשימת האוסטאופתים בישראל

האוסטאופתיה מוכרת בארצות רבות בעולם ומסייעת לבריאותם של מיליוני אנשים מדי יום. בישראל תחום האוסטאופתיה מתפתח בצעדים גדולים רק בשנים האחרונות. לפיכך, איגוד האוסטאופתיה הישראלי שם לו למטרה להפיץ את הידע על התחום בקרב הציבור הרחב והעוסקים בתחומי הרפואה.

האיגוד יפעל לשמירה על רמה מקצועית ואתית של האוסטאופתים באמצעות עריכת בחינות קבלה לאוסטאופתים חדשים המבקשים להתקבל אליו, וכן יקפיד על קיום הקוד האתי המחייב את חבריו הלכה למעשה.

האיגוד יפעל לשמירת האינטרסים של החברים בו, לשיפור מתמיד של יכולותיהם ולקידומם המקצועי.

כיום פועלים בישראל כשמונים אוסטאופתים, מספר מצומצם למדי שאינו מאפשר נגישות של האוסטאופתיה לרוב האוכלוסייה בארץ. לשם השוואה נציין כי בבריטניה, למשל, היחס בין מספר האוסטאופתים למספר התושבים גדול פי 12 מאשר בישראל. ראוי לציין כי מאז הוקם ביה"ס לאוסטאופתיה במכללה האקדמית בווינגייט בשנת 2001 גדל מספר האוסטאופתים בארץ, והודות לכך שהציבור נחשף במידה רבה יותר לַתחום מספר המטופלים הולך וגדֵל. במקביל החלו קופות החולים בארץ לאייש משרות חדשות לאוסטאופתים בוגרי ביה"ס.

דרך התפתחותה של הרפואה המשלימה בישראל בעשורים האחרונים והתהליכים שעברה, במיוחד מאז החלו לפעול בישראל בתי ספר ללימוד מקצועות אלה, מדגימה כיצד הרפואה המשלימה יכולה להגיע להישגים, להכרה ולבולטוּת. תהליך דומה התרחש גם בתחום האוסטאופתיה עם הקמתו של ביה"ס לאוסטאופתיה ופעילות האיגוד למען האוסטאופתיה בישראל.

לאיגוד מתקבלים כחברים אוסטאופתים מוסמכים אשר הוסמכו ע"י האיגוד ולמדו בבתי ספר שהוכרו על ידו. בוגרים שהשלימו את מסלול הלימודים עוברים מבחן הסמכה חיצוני ע"י צוות בוחנים שהוסמך לכך ע"י האיגוד ועבר השתלמות ייעודית מתאימה בהנחיית בוחני ה-GoSC הבריטי.

איגוד רשימת האוסטאופתים בישראל חבר באיגוד האירופי

FORE (Forum for Osteopathic Regulation in Europe), המחויב לתקן אחיד להסמכת אוסטאופתים באירופה ובעולם. האיגוד הוא עמותה רשומה (ע"ר) שמספרה 580463537.

 

איגוד רשימת האוסטאופתים בישראל הוא מיסודן של האיגוד המקצועי לאוסטאופתיה בישראל והאגודה הישראלית לאוסטאופתיה. איגוד זה הוקם בהמשך להחלטה שקיבלו שני גופים אלה במרץ 2013 להתאחד ולהקים איגוד משותף.

מטרות האיגוד

  1. להגן על בריאות הציבור
  2. לקדם את האוסטאופתיה בישראל
  3. להגדיל את החשיפה למקצוע האוסטאופתיה לרווחת הציבור בישראל
  4. להגדיר את גבולות הפעילות של האוסטאופתיה בישראל במטרה להגן על המקצוע
  5. לתמוך בפתיחתם ובפעילותם של בתי ספר לאוסטאופתיה בישראל באמצעות הסברה וליווי מקצועי
  6. להגן על הציבור מפני מי שאינו מוסמך לעסוק בַּתחום
  7. לדאוג להשתלמויות מקצועיות של חברי איגוד האוסטאופתים