אודות האיגוד

רשימת האוסטאופתים בישראל

האוסטאופתיה מוכרת בארצות רבות בעולם ומסייעת לבריאותם של מיליוני אנשים מדי יום. בישראל תחום האוסטאופתיה מתפתח בצעדים גדולים רק בשנים האחרונות. כיום בישראל עובדים אוסטאופתים בקופות החולים, בתי החולים ובמרפאות פרטיות. איגוד האוסטאופתיה הישראלי שם לו למטרה להפיץ את הידע על התחום בקרב הציבור הרחב והעוסקים בתחומי הרפואה.

האיגוד יפעל לשמירה על רמה מקצועית ואתית של האוסטאופתים באמצעות עריכת בחינות קבלה לאוסטאופתים חדשים המבקשים להתקבל אליו, וכן יקפיד על קיום הקוד האתי המחייב את חבריו הלכה למעשה.

האיגוד יפעל לשמירת האינטרסים של החברים בו, לשיפור מתמיד של יכולותיהם ולקידומם המקצועי.

לאיגוד מתקבלים כחברים אוסטאופתים מוסמכים אשר הוסמכו ע"י האיגוד ו/או למדו בבתי ספר שהוכרו על ידו. בוגרים שהשלימו את מסלול הלימודים עוברים מבחן הסמכה חיצוני ע"י צוות בוחנים שהוסמך לכך ע"י האיגוד ועבר השתלמות ייעודית מתאימה בהנחיית בוחני ה-GoSC הבריטי.

איגוד רשימת האוסטאופתים בישראל חבר באיגוד האירופי EFFO, המחויב לתקן אחיד להסמכת אוסטאופתים באירופה ובעולם. האיגוד הוא עמותה רשומה (ע"ר) שמספרה 580463537.

מטרות האיגוד

  1. להגן על בריאות הציבור
  2. לקדם את האוסטאופתיה בישראל
  3. להגדיל את החשיפה למקצוע האוסטאופתיה לרווחת הציבור בישראל
  4. להגדיר את גבולות הפעילות של האוסטאופתיה בישראל במטרה להגן על המקצוע
  5. לתמוך בפתיחתם ובפעילותם של בתי ספר לאוסטאופתיה בישראל באמצעות הסברה וליווי מקצועי
  6. להגן על הציבור מפני מי שאינו מוסמך לעסוק בַּתחום
  7. לדאוג להשתלמויות מקצועיות של חברי איגוד האוסטאופתים