השפעות הטיפול האוסטאופתי על גורמים פסיכוסוציאליים בקרב אנשים הסובלים מכאב מתמשך: סקירה שיטתית

כאב מתמשך נחשב לתופעה ביו-פסיכולוגית מורכבת. יש עדויות לגבי השפעתה החיובית של האוסטאופתיה בטיפול בכאב מתמשך. בהתחשב בכך שיש גורמים פסיכוסוציאליים באתיולוגיה של הכאב ובמשכו, חיוני לבדוק האם לאוסטאופתיה יש השפעה על דיכאון, חרדה, הימנעות מפחד או תפישת הכאב כאסון. מטרת הסקירה לבדוק את השפעות הטיפול האוסטאופתי על גורמים פסיכוסוציאליים בקרב חולים הסובלים ממצבי כאב שונים. הסקירה כוללת מחקרים שעברו ביקורת עמיתים, שנערכו בין השנים 1980 ל -2017, שמדווחים על השפעות של אוסטאופתיה על כאב. 16 ניסויים מבוקרים אקראיים נבחרו. שניים מתוך חמישה שעסקו בדיכאון דיווחו על הבדלים משמעותיים בדיכאון; בכל הקשור לחרדה, כל ארבעת הניסויים שבדקו השפעה על חרדה מצאו השפעות משמעותיות; לגבי המנעות מפחד, שניים מתוך שלושה ניסויים דיווחו על ירידה משמעותית בהימנעות מפחד.  שישה מתוך שבעה מחקרים מצאו שיפור משמעותי במצב הבריאותי ושלושה מתוך ארבעה גילו עלייה באיכות החיים. ממצאי סקירה זו מעודדים ומצביעים כל כך שלטיפול האוסטאופתי עשויות להיות השפעות מסוימות על חרדה, הימנעות מפחד, איכות חיים ומצב בריאותי כללי באוכלוסיות החיים עם כאב מתמשך. לקריאת המאמר המלא