אופיר דגאי - IRO

אופיר דגאי DO

אפיקים


050-7407476


אפיקים
קיבוץ אפיקים 55
טלפון: 050-7407476
זימון תורים בטל': 050-7407476
ימים ושעות קבלה: כל ימי השבוע
דואר אלקטרוני: dagaish@gmail.com

dagaish@gmail.com