איאן רייט - IRO

איאן רייט

ירושלים


02-5711969

ירושלים

ianosteo@gmail.com

www.wrightosteopath.com

מקבל באזורים ירושלים, תל-אביב, אילת.
Clinics in Jerusalem, Tel Aviv and Eilat