דקלה סיקרון - IRO

דקלה סיקרון DO

יגור


058-5618942


יגור
קיבוץ יגור 00
טלפון: 058-5618942
זימון תורים בטל': 058-5618942
ימים ושעות קבלה: ראשון, שני ורביעי 8- 13, 15-20
דואר אלקטרוני: sikrond@gmai.com

sikrond@gmail.com