דקלה סיקרון - IRO

דקלה סיקרון DO

שכניה


058-5618942


שכניה
צאלון 213
טלפון: 058-5618942
זימון תורים בטל': 058-5618942
ימים ושעות קבלה: לפי תאום
דואר אלקטרוני: sikrond@gmai.com

sikrond@gmail.com