עמי שמיר - IRO

עמי שמיר

כפר יהושע, תל אביב


050-2274474

כפר יהושע
משק 23
טלפון:
זימון תורים בטל':
ימים ושעות קבלה:
דואר אלקטרוני:

תל אביב
בן סרוק 14
טלפון:
זימון תורים בטל':
ימים ושעות קבלה:
דואר אלקטרוני:

amishamir.office@gmail.com

מקבל בימים א'-ד', ו' בכפר יהושע וביום ה' בתל אביב