שרית בלוטשטיין

צור משה


054-4701174


צור משה
האתרוג 3
טלפון: 054-4701174
זימון תורים בטל': 054-4701174
ימים ושעות קבלה: בתיאום טלפוני
דואר אלקטרוני: karmin@netvision.net.il

karmin@netvision.net.il